Skip to main content

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

’t Looze Vissertje VOF
Provinciebaan 24, 2230 Herselt
info@hetloozevissertje.be
014/264887

Ondernemingsnummer: 0721841930
BTW: BE0721.841.930
RPR: Turnhout

Algemene bepalingen

De e-commerce website van ’t Looze Vissertje VOF, een vennootschap onder firma met maatschappelijke zetel te Provinciebaan 24, BTW BE0721.841.930, RPR Turnhout,  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de website van ’t Looze Vissertje moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ’t Looze Vissertje VOF aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ’t Looze Vissertje VOF niet. ’t Looze Vissertje VOF is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ’t Looze Vissertje VOF is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ’t Looze Vissertje VOF. ’t Looze Vissertje VOF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Betaling

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via Bancontact

Alle betalingen worden veilig uitgevoerd door Mollie BV.

’t Looze Vissertje VOF is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Herroepingsrecht

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

1°. De nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
2°. De consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen;